Strategické riadenie

 • Cieľ strategégie

  Vytvoriť dlhodobo udržateľné unikátne konkurenčné výhody pomocou vybraných nástrojov:

 • Mapa aktivít

  Vaša firma má špecifické procesy, produkty, extra služby pre zákazníkov, technológie a ďalšie prvky, ktoré nazývame aktivitami. Po zakreslení do mapy sa identifikujú podporujúce sa aktivity a čo by bolo vhodné zmeniť, aby ste sa odlíšili od konkurencie. Cieľom je vytvoriť unikátny systém aktivít, ktorý konkurencia ťažko skopíruje.

IKEA ponúka nábytok v niekoľkých dizajnových radách, kde si zákazník môže vybrať z variantov (rozmer, farba). Všetok tovar majú na sklade, pri výrobkoch sú jasné vysvetlivky, a tak šetria na personáli v predajni. Zákazník si tovar naloží a doma poskladá. Priami konkurenti by museli vytvoriť rovnaký komplexný systém, investovať obrovské sumy do siete predajní a napokon by viedli cenovú vojnu s IKEA, čo ich odrádza.

 • Umiestnenie produktu

  Pre kľúčové produkty a služby sa definuje špecifikácia, rozsah a kvalita v porovnaní s cenou. Do mapy sa zakreslia aj konkurenti a určí sa želané smerovanie Vašej firmy.

 • Hodnota za peniaze

  Každý účastník trhu sa snaží maximalizovať svoj podiel na hodnote. Pomôžeme Vám určiť metódy pre maximalizáciu Vášho zisku.

 • Zmena stratégie

  Často sa zamýšľaná stratégia nerealizuje, lebo sa náhle zmenia okolnosti. Výhodou každej firmy je jej ľudský potenciál, kde sa môžu zrodiť geniálne strategické nápady. Pomôžeme Vám zapojiť Vašich zamestnancov do generovania a testovania strategických ideí, ktoré ak sa ukážu ako najlepšie riešenie, môže manažment implementovať do firemného plánu.

 • Nové technológie

  Nové technológie predstavujú inovatívne produkty, riešenia, spôsoby predaja a procesy. Tieto na začiatku oslovia len úzku skupinu zákazníkov. Zlepšovaním parametrov nového riešenia a znižovaním ceny nováčikovia postupne vytlačia dominantných hráčov z pozícií. Otázka nie je, či prídu ďalšie disruptívne a radikálne inovácie do Vášho odvetvia, ale či ich Vaša firma včas vyhodnotí a zvolí vhodnú stratégiu, aby si buď ochránila svoj trh, alebo využila inováciu vo svoj prospech.

 • Komplexná stratégia

  Stratégia je veľmi komplexná záležitosť a vyžaduje posúdenie stavu a predpokladaného vývoja legislatívy, zákazníckych požiadaviek a sklonov, technológií, IT riešení, outsourcingu, stability a flexibility procesov, ale aj silných a slabých stránok Vašej firmy či očakávania majiteľov. Treba zvážiť aj diverzifikáciu rizík podľa rôznych scenárov budúceho vývoja.

 • Odporúčanie

  Vieme Vám ponúknuť zastrešenie a sprevádzanie počas celého procesu tvorby a aktualizácie stratégie – od kreovania ideí s kľúčovými zamestnancami, definovaní kritérií úspechu pre každú ideu vrátane prehodnotenia súčasnej stratégie, získaní podpory všetkých relevantných manažérov, otestovania kritérií pre finálne rozhodnutie až po implementáciu novej stratégie.