Portfólio

 • Portfólio

  Pre efektívne riadenie na všetkých úrovniach manažmentu je vhodné vytvoriť portfólio, ktoré bude obsahovať strategické ciele, projekty a kľúčové ukazovatele. Portfólio je potrebné integrovať horizontálne aj vertikálne:
  ⬇️ Firemné ciele zrozumiteľne a motivačne komunikované a transformované po najnižšiu úroveň
  ⬆️ Iniciatívy tímov podporené kalkuláciami a výberom najlepšieho riešenia môžu byť akceptované top manažmentom a integrované do strategického plánu
  🔀 Zdieľanie riešení, skúseností, nástrojov, expertov, projektových manažérov... naprieč firmou/skupinou.
  🔄 Integrácia na produktovej/procesnej úrovni.

 • Informačná integrácia

  Informácie čoraz viac dominujú modernému biznisu. Firmy, ktoré dokážu včas získať, spracovať a vyhodnotiť informácie, majú veľkú konkurenčnú výhodu. Mimoriadne dôležité je prepojenie rôznych druhov informácií: finančných, zákazníckych, technických, ako aj interných a externých. Správne manažérske rozhodnutia je možné robiť len s komplexnými a aktuálnymi informáciami.

Banky kombinujú informácie o svojich klientoch, ako sú finančné pohyby a zostatky na účtoch, ktoré produkty využívajú, koľko uskutočnia výberov a vkladov, kde, v akých sumách… Komplexné informácie umožňujú bankám pochopiť správanie klientov, cenovú akceptovateľnosť, presuny ku a od konkurencie. Takto banky segmentujú klientov a tvoria balíky produktov na mieru.

 • Reporting

  Podľa úrovne riadenia a rolí sa nastaví formát (dashboard, scorecard) a štruktúra reportovaných informácií tak, aby sa napríklad riaditeľ oboznámil s kľúčovými ukazateľmi, statuse o projektoch a zlepšeniach, vrátane verbálnych informácií o dôležitých skutočnostiach a požiadavkách na rozhodnutie, v priebehu niekoľkých minút.

 • Odporúčanie

  Pokiaľ nám prejavíte dôveru, zmapujeme kľúčové informácie, zdroje týchto informácií a navrhneme informačnú štruktúru vhodnú pre efektívne manažérske riadenie.