O nás

E-LITE Consulting logo

O spoločnosti

Spoločnosť E-lite consulting, s.r.o. poskytuje manažérske konzultačné služby v komplexnom rozsahu, o ktorých sa môžete bližšie dozvedieť viac v sekciách Služby a Implementácia.

Mnohé firmy a ich manažéri sú vyťažení dennou operatívou a dlhodobými cieľmi. V praxi sa stáva, že prijmú konzultačné služby, ale pre nedostatočnú kapacitu ich nedokážu efektívne implementovať. Preto naša spoločnosť ponúka klientom aj implementáciu riešení v rozsahu podľa dohody od stanovenia implementačnej stratégie, cez dohľad až po dočasné pokrytie konkrétnych činností. Takto sú manažéri odbremenení od špecifických a odborných úloh mimo ich primárnej kompetencie.

Názov E-lite je zložením anglických slov začínajúcich písmenom E ako sú effectiveness, efficiency, economy, excellence, exceed, enhance, energy, electronization, e-business… a skrátenej verzie slova light, ktoré znamená ľahký a svetlý. Spojenie slov naznačuje smerovanie k elitnému postaveniu v dvoch perspektívach: strategickej s udržateľnou konkurenčnou výhodou a maximalizácii prevádzkovej efektivity procesov.

Ing. Peter Iláš FCCA

Hlavným poskytovateľom služieb je Ing. Peter Iláš FCCA, profesionál s 23-ročnými bohatými skúsenosťami, ktorý ich dodáva individuálne alebo v spolupráci s externými špecialistami pre komplexné pokrytie požiadaviek klienta.

Peter Iláš získal prvé skúsenosti už počas štúdia na vysokej škole ako manažér zodpovedný za financie a administratívu menšej firmy pôsobiacej v oblasti importu, veľkoobchodu a malobchodu. Vo firme pôsobil aj po skončení štúdia a ako pravá ruka generálneho riaditeľa sa podieľal na budovaní stratégie a mena firmy.

Na audítorských pozíciách v spoločnostiach Arthur Andersen a Ernst & Young získal neoceniteľné skúsenosti v širokom spektre odvetví, veľkostí firiem, účtovných pravidiel a výziev na nájdenie riešenia. Okrem audítorskej práce vždy hľadal možnosť pridanej hodnoty pre klienta poskytnutím odporúčaní.

V Centre zdieľaných služieb SSC spoločnosti DELL vybudoval tím a významne optimalizoval viaceré procedúry manažérskeho kontrolného systému. Na základe výsledkov bol promovaný na Business Controls Managera pre región Európa, Blízky Východ a Afrika za oblasť účtovníctva.

Prijal ponuku a stal sa riaditeľom sekcie účtovníctvo a dane za skupinu Stredoslovenská energetika a po personálnom rozdelení skupiny za spoločnosť Stredoslovenská distribučná, kde pretavil manažérske a odborné zručnosti pre zámery firmy.

Viac sa môžete dozvedieť v osobnom profile na LinkedIn.

Peter Iláš je členom ACCA od roku 2004 a fellow členom od roku 2009. ACCA je medzinárodná organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov a finančných manažérov. Pre získanie členstva je potrebné aspoň 3-ročné postgraduálne štúdium a zloženie skúšok z účtovných, finančných, manažérskych a strategických predmetov.

V rámci neustáleho rozvoja odbornej kvalifikácie, manažérskych a líderských zručností absolvoval množstvo školení a seminárov od prominentných vzdelávacích organizácií, medzi ktoré patria: BPP, PwC, Ernst&Young, KPMG, Maxman, Massachusetts Institute of Technology, Rochester Institute of Technology, Harvard Business Review…